Om Odsherred Læser

Odsherred Læser er en litteratur- og læsefestival for børn og unge i Odsherred, hvor de hvert år i uge 45 oplever litteraturens univers.

  • Hvad er Odsherred Læser?

Odsherred Læser er Danmarks største Litteratur- og læsefestival for børn og unge. Den foregår i november i alle skoler, friskoler, børnehaver og dagtilbud, på Odsherreds Gymnasium, på biblioteker, i kirkerne, i naturen og ikke mindst i kulturinstitutionerne i Odsherred og omegn.

  • Hvorfor?

Børn, der læser, klarer sig bedre i livet end børn der ikke gør. At læse skønlitteratur giver færdigheder i skrift og tale, men det giver også viden, koncentrationsevne, indsigt i andre mennesker og empati. At læse hvordan andre børn løser deres problemer mindsker ensomhed og giver mod på livet.

Derfor ønsker vi med festivalen at skabe læselyst og nysgerrighed hos børnene og de unge, samt at inspirere lærere, pædagoger og dagplejere til spændende litteraturformidling.

  • Hvordan

Vi stræber efter, at alle børn og unge møder en forfatter, illustrator eller fortæller. Og at de deltager i en sjov aktivitet, der fremmer nysgerrigheden i forhold til litteratur.

Derfor bliver der sendt huskunstnere ud på alle skoler, i gymnasiet og børnehaverne til workshops.

Og børnene kommer ind på biblioteker, kulturhuse, kirker og kulturinstitutioner til forfatterforedrag, fortælling, film, teater, workshops, oplevelser osv.

Og de kan deltage i konkurrencer om at skrive, tegne, lave booktrailers osv.

  • Læsekonferencer

Der bliver under festivalen afholdt to inspirerende læsekonferencer, en for pædagoger og dagplejere og en for lærere og gymnasielærere. På læsekonferencerne er der foredrag og workshops med forfattere, forskere, illustratorer, formidlere og andre eksperter indenfor børne- og ungelitteratur.

  • Historie

De første år blev festivalen blot kaldt Litteratur- og læsefestival for børn og unge i Odsherred, men blev efterhånden en del af bibliotekets Odsherred Læser-brand.

Festivalen startede som et samarbejde mellem Odsherreds Biblioteker og kulturhuse, Vig Bio, to skolebibliotekarer samt Kultur og fritid, og samarbejdskulturen og sammenskudsgildet er blevet dens DNA.

  • Anerkendelse

Festivalleder Anne-Marie Donslund fik i 2019 Blixenprisen, Klods Hans Prisen og Poul Johansens Kulturpris og blev i 2020 nomineret til Odsherred Kommunes Kulturpris for arbejdet med litteratur- og læsefestivalen.